Coaching & Counseling. 

We begeleiden mensen op hun levenspad, soms heb je steun nodig omdat het leven even niet gaat zoals je wilt. Er zijn allerlei gebeurtenissen en hindernissen, die we samen bekijken en samen oplossen. Naast de gebruikelijke coaching technieken gebruik ik vooral TA Transactionele Analyse

Coaching is een vorm van persoonlijke begeleiding op basis van een gelijkwaardige een-op-een-gesprekken. De gecoachte leert, de coach ondersteunt en begeleidt dit (leer)proces. Binnen het coachingstraject worden de doelen vooraf bepaald. Het doel van coaching is het vergroten van de persoonlijke effectiviteit en professionele bekwaamheid van de gecoachte. Coaching van groepen is ook mogelijk. De coach zoekt dan naar collectieve patronen in gedrag en denken in de groep.

Kenmerkend van een coachingstraject is dat de coach door de gecoachte wordt uitgezocht. In het coachingstraject is de coach degene die het (leer)proces begeleidt en monitort en de cliënt of wordt 'gecoacht'. De cliënt bepaalt het doel: de coach stelt vragen, geeft adviezen en voegt waar nodig kennis toe. De klant blijft altijd zelf verantwoordelijk voor zijn of haar beslissingen.  De coach help met de bewustwording van de consequenties van de keuzes, zowel de reeds gemaakte als de nieuwe keuzes.

Coaching kan inhoudelijk zijn of meer procesmatig. Bij inhoudelijke coaching is de coach iemand die het traject al doorlopen heeft en die iemand anders daarin adviseert. Een coach speelt een belangrijke rol bij onzekerheidsreductie en wegnemen van bijvoorbeeld (faal)angst en andere mentale en emotionele blokkades.

Bij succescoaching moet er gedacht worden aan een Mental coach die  weet hoe je succes krijgt, hij adviseert hoe er omgegaan moet worden met tegenslag, verliezen, met intimiderende tegenstanders, met de pers en die ook helpt aan een juiste balans tussen leven en werken. Iemand die van een afstand, met meer ervaring en  zonder belangen meedenkt met de cliënt.

Coaching kan een belangrijke preventieve werking hebben voor psychische klachten als depressie, burn-out e.d.. Stagnatie in bekwaamheid en verdere ontwikkeling, worden immers als belangrijke bronnen van oorsprong van deze klachten beschouwd. De mens maak veel mee in het leven en soms is net dat even te veel, dan heb je hulp nodig. Ook bij botsingen tussen personen kan men met coaching veel bereiken, door bewust te maken wat de onderliggen oorzaken zijn. Soms zijn  de processen heel emotioneel en heftig. Door er op een andere manier naar te kijken en de emoties innerlijk tot rust te brengen. Alles tot de juiste proporties terug te brengen. Krijg men veel inzicht in het gebeuren, kunnen emotionele pijnen worden op opgelost en geheeld.

Martin Doornbos heeft veel ervaring met Depressie, burn-out e.d. Hij heeft al vele mensen geholpen. Door de innerlijke processen op te lossen, de innerlijke reden van de depressie e.d.


Counseling & Consulting

Counseling betekent  raadgeven. Het doel van counseling is het helpen van mensen bij:

  • het oplossen of hanteren van problemen
  • het vinden van antwoorden opvragen
  • het benutten van ongebruikte mogelijkheden
  • het ontwikkelen van kennis en vaardigheden

 Counseling is resultaatgericht en pragmatisch van aard. Het gaat er om dat een cliënt doelen gaat formuleren en gaat handelen om deze doelen te bereiken.

 De Counselor help de persoon door de juist vragen te stellen en hem bewust te maken van onbewuste mentale & emotionele processen en in hem daar bij te helpen oplossen.

De consulten hebben vaak een meer therapeutisch inhoud.

Martin Doornbos is naast Coach & Counselor een TA therapeut en kan therapeutisch helpen.

 

Onze levensweg is niet altijd een rechte lijn, maar vaak vol obstakels